توزیع غذای رایگان در نیویورک توسط مسلمانان - عصرتبریز
جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱:۴۰