توزیع غذای رایگان در نیویورک توسط مسلمانان - عصرتبریز
جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۲:۰۴