تساوی استقلال - تراکتور در آزادی - عصرتبریز
پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۹