تراکتور - استقلال؛ ۲۹ دی ۹۹ - عصرتبریز
جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۲:۱۷