تراکتور - مس رفسنجان؛ ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - عصرتبریز
دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۲