تراکتور - مس رفسنجان؛ ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - عصرتبریز
جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۰:۵۶