مراسم تحلیف رئیس دولت سیزدهم - عصرتبریز
جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۰۹