مراسم تحلیف رئیس دولت سیزدهم - عصرتبریز
دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۶