ایران - کره جنوبی؛ ۲۰ مهر ۱۴۰۰ - عصرتبریز
جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۳