تبریز/سومین جشنواره سراسری موسیقی موغام - عصرتبریز
جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۲:۳۰