صعود به ساوالان با گذر از تیغه سرابیلر - عصرتبریز
پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۵