بازدید امام جمعه تبریز از قسمت خواهران مصلی امام خمینی (ره) - عصرتبریز
جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱:۴۱