خانه تاریخی «سردار ملی» در تبریز - عصرتبریز
جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱:۳۷