مسجد کبود تبریز میزبان گردشگران نوروزی - عصرتبریز
پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۳