تصاویر منتخب از تبریز در سال ۹۶ - عصرتبریز
جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱:۲۳