جمع خوانی قرآن کریم در مصلی امام خمینی (ره) تبریز - عصرتبریز
پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۱