مراسم احیاء شب نوزدهم رمضان در مصلی تبریز - عصرتبریز
جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۲:۱۰