برگزاری اولین دوره مسابقات چوگان در تبریز - عصرتبریز
پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۷