روز دوم اولین همایش اوراسیایی علمی ورزشی - عصرتبریز
پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۰