نشست خبری اولین همایش تبریز هوشمند - عصرتبریز - شهر هوشمند
جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱:۴۵