شکست تلخ تراکتور در خانه مقابل پیکان - عصرتبریز
پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۸