ضربان تولید در قدیمی‌ترین کارخانه آذربایجان - عصرتبریز
پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۸