مراسم سالگرد شهید مهدی باکری در تبریز - عصرتبریز
جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۲:۱۱