حضور جهانگیری در روستای زلزله‌زده «تیرشاب» سراب - عصرتبریز
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۰