یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۹
صفحه پر بازدید یک آبدارچی در اینستاگرام (عکس) ۲۶ بهمن ۱۳۹۴

صفحه پر بازدید یک آبدارچی در اینستاگرام (عکس)

کاظم عقلمند، جوان ٣١ ساله اصالتا اهل روستای صومعه زرین شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی است و این روزها آبدارچی یک شرکت در تهران است.