دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۶
دبه کردن آمریکا درباره آب سنگین ۳۰ آذر ۱۳۹۴

دبه کردن آمریکا درباره آب سنگین

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که اصرار غربی ها درباره لزوم فروش آب سنگین اضافی قبل از اجرای برجام، خارج از عرف و غیر قابل قبول است.