سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۴۰
آتش سوزی در کارخانه شیر پگاه - عصرتبریز
آتش سوزی در کارخانه شیر پگاه آذربایجان(عکس) ۱۲ مرداد ۱۳۹۵

آتش سوزی در کارخانه شیر پگاه آذربایجان(عکس)

تصفیه خانه شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان طعمه حریق شد.