دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۵
آتش گرفتن اتوبوس مسافربری در جاده تهران – قم (عکس) ۲۵ تیر ۱۳۹۵

آتش گرفتن اتوبوس مسافربری در جاده تهران – قم (عکس)

اتوبوس مسافربری حامل ۲۵ مسافر که از سمت تهران به قم حرکت بود، در ۵۷ کیلومتری قم دچار حریق شد.