دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۰:۳۷
آداب و رسوم پایان ماه صفر - عصرتبریز
استفتاء از رهبر انقلاب درباره آداب و رسوم پایان ماه صفر ۲۱ آذر ۱۳۹۴

استفتاء از رهبر انقلاب درباره آداب و رسوم پایان ماه صفر

استفتایی درباره ایام پایانی ماه صفر از دفتر رهبر معظم انقلاب انجام شده است. برخی در آخر ماه صفر، با در دست داشتن شمع و با کوبیدن درب مساجد تا هفت مسجد، حاجات خود را طلب می کنند. استفتایی در این باره از دفتر رهبر معظم انقلاب انجام شده است. متن سوال و جواب این […]