چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲:۲۰
۱۲ تیر ۱۳۹۵

عکس بدون آرایش آرام جعفری

این بازیگر در سال ۱۳۵۹ بدنیا آمده و ۳۶ سال سن دارد.