چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲:۱۲
آتش سوزی کارخانه تولیدی واکس در آرپادرسی ۱۴ مهر ۱۳۹۶

آتش سوزی کارخانه تولیدی واکس در آرپادرسی

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز گفت: آتش سوزی کارخانه تولیدی واکس در منطقه آرپادرسی تبریز، اطفاء شد.