شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۶:۲۷
آزادی المیرا خاماچی - عصرتبریز
حضور المیرا خاماچی در جلسه شورای شهر تبریز/خیرمقدم آقای رئیس به خاماچی در جلسه شورا ۲۳ خرداد ۱۳۹۵

حضور المیرا خاماچی در جلسه شورای شهر تبریز/خیرمقدم آقای رئیس به خاماچی در جلسه شورا

رئیس شورای شورای اسلامی شهر تبریز حضور المیرا خاماچی عضو شورای شهر تبریز را به جلسه شورای شهر تبریز گرامی داشت.