پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۵۴
۱۰ نفر برتر آزمون دستیاری معرفی شدند ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
توسط مرکز سنجش پزشکی؛

۱۰ نفر برتر آزمون دستیاری معرفی شدند

اسامی ۱۰ نفر اول چهل و ششمین آزمون دستیاری سال ۹۷ منتشر شد.