جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۱۴
حضور وزیر بهداشت در آسایشگاه جذامیان تبریز ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

حضور وزیر بهداشت در آسایشگاه جذامیان تبریز

وزیر بهداشت و درمان از آسایشگاه باباباغی ویژه نگهداری بیماران جذامی و خانواده‌های آنان در تبریز بازدید کرد.