دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۷
عبور شی نورانی و عجیب از آسمان اسلام آباد غرب +فیلم ۱ اسفند ۱۳۹۵

عبور شی نورانی و عجیب از آسمان اسلام آباد غرب +فیلم

این شی در آسمان چند شهر دیگر کشور رویت شده است.