پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۰
خواننده آذربایجانی: آذربایجان مادر خوبی است اما پدر ایده آلی نیست! ۲۱ تیر ۱۳۹۶

خواننده آذربایجانی: آذربایجان مادر خوبی است اما پدر ایده آلی نیست!

از بزرگی شنیدم که آذربایجان بسیار مادر خوبی است، اما متاسفانه پدر ایده آلی نیست. چرا که آذربایجان می تواند جوانان خوبی را به جامعه تحویل دهد، اما متاسفانه نمی تواند به خوبی آن ها را مهد خود پرورش دهد.