پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۰۲
جولان آلودگی درحاشیه تلخه رود/فاضلاب شهرجاری درمتن زندگی شهروندان ۲۸ مرداد ۱۳۹۴

جولان آلودگی درحاشیه تلخه رود/فاضلاب شهرجاری درمتن زندگی شهروندان

عصر تبریز: روزانه به‌طور متوسط بیش از ۱۶۰ هزار لیتر انواع فاضلاب خانگی آلوده بدون رعایت حداقل اصول بهداشتی و زیست‌محیطی در حاشیه شهر تبریز و درون «تلخه رود» تخلیه می‌شود. به گزارش مهر، ترافیک و تردد ماشین های لجن کش حوالی سه راهی فرودگاه و جاده سنتو تبریز توجه ام را جلب می کند، […]