پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۲
تاثیر وحشتناک استفاده از ماده مخدر گل در بدن مصرف کننده/منفورترین گل جهان! ۱۰ مهر ۱۳۹۶

تاثیر وحشتناک استفاده از ماده مخدر گل در بدن مصرف کننده/منفورترین گل جهان!

گل و سیگار تقریبا روکش های شبیه به هم دارند و جوانان حتی در ملاء عام هم می توانند آن را مصرف کنند. به اضافه این که بعضی اعتقاد دارند که گل جزء مواد مخدر اعتیادآور نیست.