چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲:۵۸
برگزاری کنسرت گروه ترکمان در تبریز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

برگزاری کنسرت گروه ترکمان در تبریز

کنسرت گروه ترکمان ۱۸ اردیبهشت، در دو نوبت ساعت ۱۸ و ساعت ۲۱ در سالن پتروشیمی تبریز برگزار می شود.