پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۳۳
وقتی صدام با اسیران ایرانی عکس یادگاری می اندازد ۲۵ آذر ۱۳۹۶

وقتی صدام با اسیران ایرانی عکس یادگاری می اندازد

همه‌ی ماجرای «حماسه‌ی خرمشهر»، آن چیزی نیست که تا به حال شنیده‌ایم. در بطن و متن این ماجرا، وقایع و رخدادهای زیادی مغفول مانده که کمتر به آن‌ها پرداخته شده است.