پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۱۹
فوری؛ قوچان نژاد فروشی نیست! ۷ دی ۱۳۹۷

فوری؛ قوچان نژاد فروشی نیست!

یک رسانه قبرسی مدعی شد که باشگاه آپوئل این کشور قصد فروش مهاجم ایرانی خود را ندارد.