پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۵
ائتلاف تحت عناوین ساختگی و با ذکر نام احزاب و تشکلهای فاقد پروانه فعالیت سیاسی وجاهت قانونی ندارد ۲۱ بهمن ۱۳۹۴

ائتلاف تحت عناوین ساختگی و با ذکر نام احزاب و تشکلهای فاقد پروانه فعالیت سیاسی وجاهت قانونی ندارد

احزاب و تشکل های سیاسی دارای پروانه فعالیت قانونی می توانند تحت عناوین مورد تائید خود در زمان مهلت قانونی تبلیغات،ائتلاف نموده و لیست کاندیداهای تحت حمایت خود را اعلام وتبلیغ کنند.