پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۰
جنگنده های روسی اسد را تا ایران همراهی می کنند ۳۰ آذر ۱۳۹۴

جنگنده های روسی اسد را تا ایران همراهی می کنند

چهار جنگنده ی روسی از هواپیمای رئیس جمهور سوریه، بشار اسد در زمان پروازش به ایران محافظت می کنند.