جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۵۶
شعارهای انتخاباتی ازمجلس اول تا مجلس نهم ۱۰ دی ۱۳۹۴

شعارهای انتخاباتی ازمجلس اول تا مجلس نهم

ی توان پیش بینی کرد که در این دور از رقابت‌ها نیز برخی لیست ها با شعارهای نزدیک به دولت تدبیر و امید ارائه شوند و برخی در انتقاد از دولت و احتمالا با تکیه بر لزوم پیگیری وضعیت معیشتی مردم.