پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۳
برگزاری الکترونیکی انتخابات در تمام حوزه‌ها «منتفی» شد ۳۰ دی ۱۳۹۴

برگزاری الکترونیکی انتخابات در تمام حوزه‌ها «منتفی» شد

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اعضای این شورا با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک مخالفت کردند، گفت: انتخابات ۷ اسفند در هیچ حوزه‌ای به صورت الکترونیک برگزار نمی‌شود.