پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۵۶
خاطره‌نگاری با واسیلی گوجای عزیز دهه هفتاد ۸ خرداد ۱۳۹۷
زنش گفت با دلخوری مرده است!

خاطره‌نگاری با واسیلی گوجای عزیز دهه هفتاد

اگر باور کنم که عمو واسیلی دوسال پیش در بخارست مرده و هیچ‌کس از این خبر مشکی برتن نکرده، من می‌توانم او را سیگار بر دست مجسم کنم که با دلخوری تمام از تراکتور رفته است.