چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۳:۰۲
سعیدی به جای منادی به مجلس راه یافت/اهر و هریس ابطال اعلام شد ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
عضو حقوقدان شورای نگهبان:

سعیدی به جای منادی به مجلس راه یافت/اهر و هریس ابطال اعلام شد

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: با بازشماری آرای تبریز صحت این حوزه تایید و «سعیدی» به جای «منادی سپیدان» به مجلس راه یافت.