چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲:۲۱
میثم تمار و تنهایی امام على(ع) ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

میثم تمار و تنهایی امام على(ع)

خدایا چگونه بخوانمت؟ در حالى که نافرمانى کرده ‏ام و چگونه نخوانمت؟ که تو را شناخته ‏ام و دلم خانه محبت تو است.