پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۱
تصویری/نخستین جشنواره بین المللی نشان فرهنگی شهریار در تبریز ۲۴ شهریور ۱۳۹۴

تصویری/نخستین جشنواره بین المللی نشان فرهنگی شهریار در تبریز

 اولین جشنواره ی بین المللی نشان فرهنگی شهریار با حضور فرهیختگانی از کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکیه، ایران و گرجستان در تالار لعل دانشگاه تبریزبرگزارشد. عصر تبریز:در این جشنواره به قاسم علی اوف، علی گوزل یوز، نعمت الدیریم، عیسی حبیب بیگلو و رسول اسماعیل زاده نشان فرهنگی استاد شهریار اعطا شد و از ابوالفضل قلی زاده […]