پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۳۸
تیراندازی که ٣٢٢ داعشی را به جهنم فرستاد ۹ مهر ۱۳۹۶

تیراندازی که ٣٢٢ داعشی را به جهنم فرستاد

ابوتحسین الصالحی از تک تیراندازهای ماهر و معروف تیپ حضرت علی اکبر بسیج مردمی عراق عصر روز گذشته در جریان درگیری ها با عناصر تروریستی داعش در رشته کوه‌های مکحول استان کرکوک به شهادت رسید.