یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۱
دلایل حضور روسیه در سوریه ۱۴ آبان ۱۳۹۴

دلایل حضور روسیه در سوریه

عصر تبریز: به حضور روسیه در سوریه از دو رویکرد اصلی باید نگریست؛ یکی از حیث مجموعه رویکردهای مربوط به سیاست خارجی روسیه که حاصل آن در تصمیم پوتین برای حضور نظامی در سوریه نمود یافت و دیگری مجموعه سیاست های داخلی روسیه که حضور در سوریه را توجیه می کند. از منظر اول، روسیه […]