پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۷
ایجاد تنفر از ایران در کتاب‌های درسی ابتدایی آذربایجان ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

ایجاد تنفر از ایران در کتاب‌های درسی ابتدایی آذربایجان

عصر تبریز: «اورخان محمداف» یکی از اتباع آذربایجان که به ایران آمده و به تحصیل علوم دینی مشغول است؛ در حاشیه خبر سفر آیت‌الله نوری همدانی به این کشور در بخشی از مطلبی که توسط مجله الکترونیک اخوت منتشر شده، نوشته: در رسانه هایشان شرایط را به گونه ای رقم زده اند که هرکس شیعه […]