یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۱
اتمام بازشماری آراء تبریز / جابجایی دو کاندیدا ۸ خرداد ۱۳۹۵

اتمام بازشماری آراء تبریز / جابجایی دو کاندیدا

پس از بازشماری کل آراء حوزه انتخابیه تبریز، محمداسماعیل سعیدی با حدود ۵۰۰ رأی از علیرضا منادی پیش افتاد.